Informatie voor cliënten

Vergoeding van de therapie:

Per 1 januari 2022 is een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het Zorgprestatiemodel. Meer informatie voor cliënten kun je vinden in deze folder.

Bekostiging is vanaf 2022 niet meer op basis van een pakket of traject, maar op basis van het daadwerkelijk aantal consulten, de duur van de consulten en het type consult (diagnostiek of behandeling). Daarnaast is er geen standaardtarief per consult meer, maar heeft elke soort behandeling een eigen code en een eigen tarief.

De tarieven worden bepaald door de manier waarop de zorg wordt geleverd. Het Zorgprestatiemodel noemt dit een ‘setting’. Mijn praktijk werkt in de setting Ambulant Kwaliteitsstatuut Sectie II.

In onderstaande overzichten zijn de tarieven geldig voor mijn praktijk opgenomen, vanaf 1 januari 2022, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Tarieven Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022

Het verplicht eigen risico in 2022 blijft € 385,00. Houdt er rekening mee dat uw zorgverzekeraar het nog openstaand eigen risico kan inhouden op bovenstaande bedragen.

Wanneer kom je in aanmerking voor vergoeding?

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg vanuit de Basis GGZ of Specialistische GGZ, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

Je hebt een doorverwijzing nodig van je arts. Deze neem je mee naar je eerste afspraak.
Er moet sprake zijn van een passende diagnose. De regiebehandelaar dient in het bezit te zijn van een BIG registratie, een kwaliteitsstatuut en een AGB-code. Een AGB-code is een landelijke (unieke) code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend.

Er zijn echter bepaalde klachten die een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dan ‘geen passende’ diagnose, bijvoorbeeld:

  • psychische klachten als je (nog) geen psychische stoornis hebt;
  • problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid;
  • relatieproblemen;
  • een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem;
  • aanpassingsstoornissen;
  • slaapstoornissen;
  • seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen.

Je kunt je met deze klachten wel aanmelden en zelf de kosten betalen.

Tarief van deze onverzekerde zorg (OVP) vanaf 01-01-2022:

Voor onverzekerde zorg reken ik het wettelijk NZA maximumtarief van € 117,33 per consult. De kosten voor onverzekerde zorg worden in de regel niet vergoed door de zorgverzekeraar en komen voor rekening van de cliënt zelf. In een enkel geval kan het voorkomen dat uw aanvullend pakket een vergoeding heeft opgenomen voor (een deel van) deze kosten. U wordt geadviseerd dit na te gaan bij uw zorgverzekeraar.

LET OP:
Ik werk contract vrij. De hoogte van de vergoeding van de behandeling verschilt per zorgverzekering en per pakket dat u gekozen hebt en kan ergens tussen de 60 en 100 % liggen. Informeer daarom van te voren bij uw verzekeraar.

Welke verzekering is geschikt en het belang van de restitutiepolis.

Het kan een grote stap zijn om in therapie te gaan. Heeft u eenmaal de stap gezet, dan wilt u niet voor hoge kosten komen te staan.

Omdat zorgverzekeraars hun aanbod, qua zorgverleners en behandelingen steeds meer verschralen, wordt het kiezen van een goede zorgpolis steeds belangrijker. Als u zelf wilt kunnen (blijven) kiezen wie uw behandelaar is, met behoud van volledige vergoeding, dan is de restitutiepolis die het volledig NZa-tarief vergoedt de beste keuze.

Dit geldt overigens niet alleen voor psychologische hulp, maar ook voor andere zorg, bijvoorbeeld de meeste medische specialisten. Er zijn vele van dit soort polissen.

Waarom de keuze voor een restitutiepolis dus zo belangrijk is:

– Een restitutiepolis geeft meer keuze vrijheid dan een natura polis

– Een restitutiepolis is nauwelijks duurder dan een natura polis.

Let op: niet alle restitutiepolissen vergoeden hetzelfde bedrag

Kijk op  www.contractvrijepsycholoog.nl voor meer info over vergoeding van de zorg.

Kwaliteitsstatuut is op de praktijk ter inzage.