Informatie voor cliënten

Vergoeding van de therapie:

De behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing heeft van de huisarts. Hierbij is het noodzakelijk dat er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-V diagnose).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een kortdurende behandeling, de Generaliseerde Basis GGZ (BGGZ) en de langer durende behandeling, de Specialistische GGZ (SGGZ). De huisarts bepaalt, eventueel in overleg met u en mij, welke vorm het beste bij u past.

BGGZ verwijzing: De lengte van behandeling is afhankelijk van het zorgproduct: kort, middel of intensief.  Maximaal 12 sessies.

SGGZ verwijzing: het aantal zittingen is open, hieraan is geen limiet gesteld.

Eigen risico: Voor zowel de SGGZ als de BGGZ geldt het verplichte eigen risico van minimaal € 385.

De SGGZ werkt met DBC’s (diagnose behandelcombinatie) waarbij de factuur na een jaar wordt opgesteld, afhankelijk van het aantal behandelminuten. Dit kan elk jaar verlengd worden indien nodig.

LET OP:
Ik werk contract vrij. De hoogte van de vergoeding van de behandeling verschilt per zorgverzekering en per pakket dat u gekozen hebt en kan ergens tussen de 60 en 100 % liggen. Informeer daarom van te voren bij uw verzekeraar.

Welke verzekering is geschikt en het belang van de restitutiepolis.

Het kan een grote stap zijn om in therapie te gaan. Heeft u eenmaal de stap gezet, dan wilt u niet voor hoge kosten komen te staan.

Omdat zorgverzekeraars hun aanbod, qua zorgverleners en behandelingen steeds meer verschralen, wordt het kiezen van een goede zorgpolis steeds belangrijker. Als u zelf wilt kunnen (blijven) kiezen wie uw behandelaar is, met behoud van volledige vergoeding, dan is de restitutiepolis die het volledig NZa-tarief vergoedt de beste keuze.

Dit geldt overigens niet alleen voor psychologische hulp, maar ook voor andere zorg, bijvoorbeeld de meeste medische specialisten. Er zijn vele van dit soort polissen.

Waarom de keuze voor een restitutiepolis dus zo belangrijk is:

– Een restitutiepolis geeft meer keuze vrijheid dan een natura polis

– Een restitutiepolis is nauwelijks duurder dan een natura polis.

Let op: niet alle restitutiepolissen vergoeden hetzelfde bedrag

Kijk op  www.contractvrijepsycholoog.nl voor meer info over vergoeding van de zorg.

Kwaliteitsstatuut is op de praktijk ter inzage.