Informatie voor cliënten

Informatie voor cliënten

Vergoeding van de therapie:

Bekostiging is vanaf 2022 niet meer op basis van een pakket of traject, maar op basis van het daadwerkelijk aantal consulten, de duur van de consulten en het type consult (diagnostiek of behandeling). Daarnaast is er geen standaardtarief per consult meer, maar heeft elke soort behandeling een eigen code en een eigen tarief.

De tarieven worden bepaald door de manier waarop de zorg wordt geleverd. Het Zorgprestatiemodel noemt dit een ‘setting’. Mijn praktijk werkt in de setting Ambulant Kwaliteitsstatuut Sectie II.

Het verplicht eigen risico in 2023 blijft €385,00. Houdt er rekening mee dat uw zorgverzekeraar het nog openstaand eigen risico kan inhouden op bovenstaande bedragen.

Wanneer kom je in aanmerking voor vergoeding?

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg vanuit de Basis GGZ of Specialistische GGZ, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

Je hebt een doorverwijzing nodig van je arts. Deze neem je mee naar je eerste afspraak.
Er moet sprake zijn van een passende diagnose. De regiebehandelaar dient in het bezit te zijn van een BIG registratie, een kwaliteitsstatuut en een AGB-code. Een AGB-code is een landelijke (unieke) code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend.

Er zijn echter bepaalde klachten die een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dan ‘geen passende’ diagnose, bijvoorbeeld:

  • psychische klachten als je (nog) geen psychische stoornis hebt;
  • problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid;
  • relatieproblemen;
  • een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem;
  • aanpassingsstoornissen;
  • slaapstoornissen;
  • seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen.

Je kunt je met deze klachten wel aanmelden en zelf de kosten betalen.

Ik hanteer in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de psychotherapeut. Dit bedraagt €199,34 voor een diagnostiekconsult van 60 min en €186,80 voor een behandelconsult van 60 minuten. Het no show tarief bedraagt €50,-

Zie voor verdere tarieven https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_724624_22/ onder tariefbeschikking 23B.

Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg)

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief €124,16. Dit tarief is per consult van 60 minuten.

LET OP:
Ik werk contract vrij. De hoogte van de vergoeding van de behandeling verschilt per zorgverzekering en per pakket dat u gekozen hebt. Informeer daarom van te voren bij uw verzekeraar.

Welke verzekering is geschikt en het belang van de restitutiepolis.

Het kan een grote stap zijn om in therapie te gaan. Heeft u eenmaal de stap gezet, dan wilt u niet voor hoge kosten komen te staan.

Omdat zorgverzekeraars hun aanbod, qua zorgverleners en behandelingen steeds meer verschralen, wordt het kiezen van een goede zorgpolis steeds belangrijker. Als u zelf wilt kunnen (blijven) kiezen wie uw behandelaar is, met behoud van volledige vergoeding, dan is de restitutiepolis die het volledig NZa-tarief vergoedt de beste keuze.

Dit geldt overigens niet alleen voor psychologische hulp, maar ook voor andere zorg, bijvoorbeeld de meeste medische specialisten. Er zijn vele van dit soort polissen.

Waarom de keuze voor een restitutiepolis dus zo belangrijk is:

– Een restitutiepolis geeft meer keuze vrijheid dan een natura polis

– Een restitutiepolis is nauwelijks duurder dan een natura polis.

Let op: niet alle restitutiepolissen vergoeden hetzelfde bedrag. Kijk op  www.contractvrijepsycholoog.nl voor meer info over vergoeding van de zorg.

Kwaliteitsstatuut is op de praktijk ter inzage.